back

Achtergrond

Daarom een ecodorp!

   Ecodorp Noordeland wil een hedendaags antwoord creëren op belangrijke maatschappelijke vragen van deze tijd en een positieve bijdrage leveren aan het ontstaan van een duurzame samenleving.

   De huidige westerse leefstijl heeft grote gevolgen voor zowel mens als natuur.

   Het zoeken van geluk in materialisme en het korte-termijn-denken van individuen en overheden zorgt voor uitputting en vervuiling van de aarde. Als wereldbevolking consumeren en vervuilen we elk jaar meer dan de aarde kan opbrengen; we vissen meer dan de dieren in de oceanen zich kunnen voortplanten, we kappen meer bomen dan we aanplanten, we produceren meer CO2 dan de bossen en oceanen kunnen opnemen, enzovoort, enzovoort.

   Het milieu wordt steeds zwaarder belast door ons consumptiegedrag en dit leidt onder andere tot uitputting van bodemreserves, toenemende afvalproductie, grootschalige ontbossing, klimaatverandering, oprukkende woestijnen, een groeiend aantal natuurrampen, slechtere luchtkwaliteit en vervuiling van ons drinkwater.

   Toenemend individualisme in de westerse samenleving leidt tot steeds groter wordende eenzaamheid. Door toenemende stress en tijdsdruk raken mensen het contact met zichzelf kwijt. Burn-out en depressie komen steeds vaker voor. De wens tot sociale acceptatie drijft ons tot toenemend consumeren, zonder dat dit bijdraagt aan echte vervulling of verbinding.

   Kortom, tijd voor verandering!

   Er is een snel groeiende belangstelling voor een manier van leven die meer in harmonie is met zowel mens als natuur. Het aantal ecologische initiatieven neemt toe en het ontstaan van ecodorpen is daar onderdeel van. Een ecodorp is een plek waar gepionierd wordt in een nieuwe manier van samenleven, wonen en werken; een low-impact levensstijl, zonder afbreuk te doen aan de volheid, diepte en rijkdom van de menselijke ervaring.

   Van individualisering naar samenleven, van oppervlakkige bevrediging naar vervullen van diepe menselijke behoeften, van uitputten van de aarde naar wederzijds voeden, van afbreken naar opbouwen. Passend in de huidige tijd en maatschappij, in het hier en nu, met zorg voor de toekomst.

~~~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creƫren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.