back

Bevrijdingsactie voor Ecodorp Noordeland

   “Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.” uit de toespraak van Indiaans Opperhoofd Seattle, lees hier de hele toespraak.

   In de visie van Ecodorp Noordeland behoort moeder Aarde alleen zichzelf toe. Na een lange zoektocht door potentiële bewoners en experts blijkt dat deze visie het beste tot zijn recht komen met een stichting. De stichting stelt zich tot doel het land slechts in bruikleen te geven aan mensen die samenwerken met de natuur. De mensen (bewoners) werken samen in een coöperatieve vereniging. Zo willen individuele, gezamenlijke en ecologsche belangen in balans brengen.

   ‘Eigenaarschap is nodig voor het voelen van verantwoordelijkheid maar wij willen het eigendom zo organiseren dat het weerspiegelt dat iedereen zijn bijdrage levert aan ontwikkeling van het land. Laten we ons eigenaar voelen van de aarde en samen verantwoordelijk zijn voor mens en natuur. Laten we eigenaar zijn van al die kennis om dit te doen.’ *

   Sinds Juni 2018 is Ecodorp Noordeland juridisch eigenaar van 9.4 ha. land in het zuidelijke puntje van de provincie Groningen. De oude aardappelmeel fabriek in Ter Apel is 30 jaar verwaarloosd. Er ligt asbest op de daken, de ca. 40 meter hoge schoorsteen is onveilig, sommige stukken bodem zijn vervuild en over het hele terrein bedekt met stenen en beton. In de afgelopen 2 jaar is er uitgebreid onderzoek uitgevoerd met ondersteuning van de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde. De uitkomst van dit haalbaarheidproject is dat het Ecodorp haalbaar is op deze locatie. In samenwerking met de gemeente Westerwolde is er een bestemmingsplan in de maak wat ecologische woningen en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk gaat maken.

   Ecodorp Noordeland heeft een uitgebreid ondernemersplan opgesteld en laten beoordelen door een accountant. De conclusie is dat het project financieel haalbaar is als de banken meewerken en de crowdfundings-gelden worden binnengehaald. De financiering om het terrein te bevrijden van asbest, bodemvervuiling en beton is alsvolgt opgebouwd:

Uitgave Bedrag
Bodem € 92.600
Asbest € 390.190
Gebouwen € 70.180
Terrein € 27.225
Beton € 180.000
Overig en onvoorzien € 195.710
Totaal € 955.905

   Aangezien het land totaal ca. 94.000 m2 bedraagt, kan er per voor €10,- een vierkante meter bevrijdt worden. Zodra de stichting is opgericht zullen er tevens certificaten uitgeven worden vanaf €1000,-. De certificaten hebben een rente in geld of natura.

   De totale investeringen inclusief renovatie van het kantoorgebouw, nieuwe daken voor de loodsen, faciliteiten voor de camping zijn 1,6 miljoen euro. Deze zullen gefinancierd worden door de toekomstige bewoners en externe financiers evenals de woningen zelf.

   Het koopcontract voorziet in een periode tot 1 december 2019 om het laatste stuk van het financieringsplan rond te krijgen en een periode tot 1 januari 2020 om het bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeente voor het terrein uiterlijk opgeleverd moet worden.

*H. Menting van het Veerhuis in Varik
~~~
Agenda
binnenkort nieuwe activiteiten

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
hands
      of geef een bedrag op
 Contact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creƫren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.