back

Dorpsplan

   Ecodorp Noordeland wil uitgroeien tot een woonwerkgemeenschap van 50 tot 100 bewoners van alle leeftijden. De vele gemeenschappelijke voorzieningen in het dorp bieden ruimte aan samen zijn, samen delen en samen doen. Denk hierbij aan; een dorpshuis, groepsruimte, werkplekken, restaurant, bibliotheek, houtwerkplaats, verscheidene ateliers, een podium, moestuinen en voedselbos, een kinderspeelplaats, zwemvijver, sauna en een stilteplek.   Mede vanwege de vele gemeenschappelijke voorzieningen zullen de ecologische huizen op Noordeland relatief klein zijn, variërend van 45 tot 90 m2, met anderhalve woonlaag. De architectuur van de woningen kenmerkt zich door speelse organische vormen, natuurlijke kleuren en groene daken. Er zullen voornamelijk natuurlijke en milieuvriendelijke materialen gebruikt worden voor de bouw, zoals stro, leem en hout, eventueel in combinatie met niet-toxische gerecyclede materialen. De woningen zijn licht en hebben een gevel met glas georiënteerd op het zuiden/zuid-westen, om optimaal gebruik te maken van passieve zonne-energie. Naast deze vaste bebouwing biedt ecodorp Noordeland ook de mogelijkheid om in tijdelijke of mobiele woningen te wonen (oa tiny houses).

   Het dorp zal in energie- en waterverbruik zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van zonnepanelen, zonneboilers, waterstof, biogas, warmtepompen en/of aardwarmte. Grond- en regenwater zal gezuiverd worden tot drinkwater. Er zullen voornamelijk waterloze (compost)toiletten zijn. Afvalwater wordt gezuiverd door middel van rietvelden (helofytenfilters).

   De landschapsinrichting van het ecodorp zal worden vormgegeven volgens de principes van permacultuur. Zo wordt onder andere een zichzelf onderhoudend veerkrachtig ecosysteem gecreëerd dat voorziet in voedsel (voedselbos). Daarnaast zijn er gemeenschappelijke moestuinen en is er veel openbaar groen. De vegetatie kent een grote biodiversiteit, versterkt de natuurwaarde van het terrein en biedt beschutting aan dieren. Het dorp zal ingericht worden in verschillende zones die uiteenlopen van activiteit en bedrijvigheid (zone 1) tot stilte, rust en ruimte voor de natuur (zone 5). De huizen zullen in clusters verspreid over het landschap worden gebouwd, omringd door groen en natuur.

   De bedrijvigheid op Noordeland zal een kleinschalig, ecologisch en voornamelijk ambachtelijk karakter hebben. Naast de economische waarde voor het dorp en haar bewoners, zorgt de bedrijvigheid voor inspiratie, educatie en uitwisseling met de omgeving. Ook zal zorg gedragen worden voor de cultuurhistorische waarde van het terrein en zal deze toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.

   Niet alleen bewoners maar ook omwonenden en geïnteresseerden zullen volop mee kunnen genieten van ecodorp Noordeland. Voor gasten en omwonenden zal er een klein museum komen, een wandelroute, er zullen open dagen komen waarop de bouw van het ecodorp gevolgd kan worden, een eco-marktje, een winkel voor Noordeland producten, een biologisch restaurant, een camping, een kleinschalige zorgboerderij, andere vormen van dagbesteding, workshops en cursussen op het gebied van o.a. ecologische landbouw, energievoorziening, gezonde voeding, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

   De gemeente Westerwolde is enthousiast over de vestiging van een ecodorp in hun gemeente en zijn ondersteunend in het realiseren van ons project.

~~~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creƫren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.