back

Visie en missie

Visie:
   We zien een leefgemeenschap voor ons waar we in harmonie leven met elkaar en met de aarde. Een gemeenschap die zelfvoorzienend is en een gezonde, natuurlijke, niet-vervuilende en duurzame leefstijl nastreeft. Een gemeenschap die ruimte geeft aan bewustzijnsgroei en persoonlijke ontplooiing, heling en transformatie. Een gemeenschap die zich bewust is van het grotere geheel waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een plek waar we in liefdevolle verbinding genieten van elkaars kwaliteiten.

* Ecologisch duurzaam
   We streven naar een hoge mate van zelfvoorziening op het gebied van energie, voedsel en sanitatie. We werken met lokale en natuurlijke kringlopen. We respecteren en versterken waar mogelijk de huidige natuurwaarde en het huidige karakter van het terrein. We wonen in kleine energie-neutrale woningen van natuurlijke en duurzame materialen. Er is een balans tussen wat we van de aarde nemen en wat we teruggeven. We wisselen kennis en ervaring uit met andere leefgemeenschappen in Nederland en Europa en dragen bij aan open source informatie over ecologische woon- en werkgemeenschappen.

* Sociaal duurzaam
   We gebruiken participatieve sociocratische besluitvorming om onze gelijkwaardigheid en samenredzaamheid te waarborgen. We investeren in een gezonde en hechte gemeenschapsvorming en komen regelmatig samen. Eigen verantwoordelijkheid, goed noaberschap en betrokken zijn bij elkaar zijn daarbij uitgangspunten. We ontwikkelen vaardigheden om op een harmonieuze manier met elkaar om te gaan en onze persoonlijke ontwikkeling te verdiepen.

* Economisch duurzaam
   We creëren een financieel gezonde gemeenschap die economisch zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. We streven naar lokale kringlopen en een circulaire economie. Op het ecodorp vindt kleinschalige bedrijvigheid plaats met een ecologisch, duurzaam, vaak lokaal, educatief en meestal ambachtelijk karakter. Iedere bewoner draagt financiële verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de gemeenschap. Een antispeculatie-beding gaat speculatie met de woningen tegen. De bewoners zijn geen landeigenaar; de grond komt in het beheer van een apart opgerichte stichting. Het aan ons toevertrouwde culturele erfgoed wordt zorgvuldig beheerd en kleinschalig geëxploiteerd.

* Spiritueel duurzaam
   We leven vanuit het bewustzijn onderdeel te zijn van een groter geheel waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We hebben de intentie om te leven vanuit het hart en de intentie om te leven in het hier en nu. Persoonlijke ontplooiing, bewustzijnsgroei, heling en transformatie zal door de gemeenschap ondersteund en uitgenodigd worden. Er wordt geen specifieke geloofsrichting aangehangen; vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu zijn belangrijke waarden.

 

Missie:
   Ecodorp Noordeland heeft als missie om een vitale leefgemeenschap van 50-100 bewoners te creëren in het noorden van het land die deze visie uitdraagt.

   De kernwaarden waar we samen voor staan zijn: respectvolle en zorgzame omgang met elkaar en met de aan ons toevertrouwde grond , duurzaamheid, samenwerkend en samenvoorzienend, uitwisselen met de omgeving en geïnteresseerden, oprecht verbinden, hier en nu zijn, transparantie en eigen verantwoordelijkheid.

~~~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creƫren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.