back

Home/Nieuwsarchief/Nieuwsflits september 2016

Nieuwsflits september 2016

Er is weer veel gebeurd sinds onze laatste update in mei.

Ons project is aan het landen en daarmee worden we uitgenodigd nog concreter te worden in de vele facetten die ons project bestrijkt.

Er is een coördinatie kring aan de diverse werkkringen toegevoegd om het overzicht te bewaken en te zorgen dat we alle ballen tegelijkertijd in de lucht houden en verzorgen.

In juni hebben we een open dag gehouden waarin we ons voor het eerst ook economisch geprofileerd hebben en de bezoekers iets hebben willen laten proeven van wat we aan kwaliteiten en vaardigheden in huis hebben. Letterlijk en figuurlijk. Er waren heerlijke taarten en eigengemaakte bonbons, vlierbloesemdrankjes, salades en een workshop raw food koken en eigen pizza’s maken in heel efficiënte handgemaakte mini kleioventjes.

Er was onder andere een workshop van Wim over natuurlijke bouwmaterialen, presentaties over ons ecodorp, een wilde planten wandeling met Monique en een crea workshop voor kinderen over hoe je eigen krachtdier te ontdekken en te gebruiken in moeilijke situaties. (helaas waren er weinig kinderen: voor de volgende keer: zij zijn ook welkom!) Een dag die ook door bestuurders werd bezocht en die erg positief werd gewaardeerd door de vele bezoekers.

Dit jaar hielden we onze zomerweek op een natuurcamping in Drenthe. Ondanks de vele regen een periode van verbinding en verdieping. Met trainer Han Delissen hebben we ons verder bekwaamd in de methodieken van the Way of Council. We hebben onderzocht wat voor een ieder nodig is om een verder ja naar ter Apel te ontwikkelen, er is weer een open avond gehouden voor geïnteresseerden en veel zaken die overleg nodig hadden uitgediept. Mooi te ontdekken hoe creatief, oplossingsgericht en positief we blijven onder zulke weersomstandigheden!

De P.R. werkkring is heel actief geweest, er is een banner gekomen, er zijn mooie folders, flyers en visitekaartjes gemaakt. We zitten op Facebook en er wordt gewerkt aan artikelen voor Onkruid en dergelijke.

Met Katja van der Valk, onze procesbegeleidster van Building Community, zijn we weer om de tafel geweest in gesprekken met de verkopende partij in ter Apel en gemeente Vlagtwedde en hebben we verder de nu noodzakelijke stappen in ons proces op de kaart gezet, zowel financieel als inhoudelijk.

Op uitnodiging van de gemeente hebben we deelgenomen aan de landelijke Citta slowdag waar gemeente Bellingwolde dit jaar host van was en presentaties gegeven over ons eco-dorp voor bestuurders en bedrijfsvertegenwoordigers van Citta slow gemeentes uit het hele land. Naast de nodige kritische vragen hebben we daar veel positieve reacties op gehad.

Ten behoeve van het beeld-kwaliteitsplan hebben we workshops gehouden waarin knopen doorgehakt zijn over de grootte en hoogte van onze huisjes, de te gebruiken ecologisch verantwoorde materialen, vormen van daken, gevels, kleuren enz. Hoe eenheid in diversiteit kan worden vormgegeven en gewaarborgd was onderdeel van die discussie. Voor nu is het meest omarmde model een round-house met een dragende constructie van rondhout waartussen gebouwd wordt met kalk-hennep blokken of strobalen aangesmeerd met leem en een zelfdragende, van origine Japanse, bevingsbestendige dakconstructie (reciprocal dak). Een enkeling wil met COB bouwen dat ook veel voordelen heeft maar ook erg arbeidsintensief is.

Monique heeft al een dergelijk round-house gerealiseerd in samenwerking met Mas con Menos voor een opdrachtgever en we zijn op excursie geweest naar dergelijke huizen. De huizen zijn betaalbaar, snel te bouwen, duurzaam en hebben een enorm fijn leefklimaat.

Momenteel zijn we aan het onderzoeken in hoeverre de huizen voldoen aan de noodzakelijke vergunningseisen met betrekking tot veiligheid van de constructies en brandveiligheid.

Mocht een lezer wetenschappelijke informatie over de betreffende materialen en bouwwijzen bezitten: graag contact opnemen!!

Locaties:

De onderhandelingen met gemeente Vlagtwedde en de verkopende partij in ter Apel vorderen gestaag en zijn in een dermate gevorderd stadium dat we als groep besloten hebben even geen energie meer te steken in andere locaties.

Er zijn een paar Noordelanders die parallel nog wel enkele camping mogelijkheden onderzoeken in Drenthe in geval de aankoop van het terrein in ter Apel niet door kan gaan maar tot dusver zijn die beschikbare locaties zo klein dat daar geen eco-dorp gevestigd kan worden.

Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of we tot aankoop van het oude Avebeterrein kunnen overgaan.

Twee belangrijke onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek zijn de asbestsanering en de uitslagen van het bodemonderzoek. Beide onderzoeken zijn volop gaande. Er zijn voor-onderzoeken geweest aan de hand waarvan offertes zijn opgevraagd en, in het geval van de bodem, aan de hand waarvan verder onderzoek gaat plaatsvinden. Gedeeltelijk is de informatie binnen maar de uitslagen van het bodemonderzoek zijn van cruciaal belang voor verdere besluitvorming.

Subsidies:

Naast de uitslagen van de onderzoeken is ook van belang in hoeverre we met behulp van subsidies en sponsoring dergelijke saneringen vorm kunnen gaan geven. We zijn als groep bereid de organisatie van dergelijke grootschalige saneringen op ons te nemen omdat een stuk aardeheling bij ons hoog in het vaandel staat maar willen/kunnen niet alleen betalen wat in ter Apel aan vervuiling en asbestbelasting gezuiverd moet worden.

Ook het haalbaarheidsonderzoek en de procesbegeleiding die nodig is om een dergelijk grootschalig initiatief verantwoord uit te gaan voeren kunnen en willen we niet geheel uit eigen zak betalen. We zien een groot deel van het terrein als een maatschappelijk probleem dat vroeg of laat zo wie zo om oplossingen vraagt die niet privé gefinancierd kunnen worden.

Daarom is een aantal Noordelanders heel druk bezig met subsidieaanvragen en andere vormen van geldenverwerving, daarin ondersteund door gemeente Vlagtwedde.

We zoeken (en vinden hopelijk snel) voor ons proces nog:

Mensen die ons project een warm hart toedragen, deskundig zijn en ons incidenteel willen ondersteunen op de volgende gebieden zoals:

– Een financieel adviseur

– Een fiscalist

– Een notaris

– Een jurist

– Een boekhouder

– Een websitebouwer/lay-outer

– Techneuten en eco-bouwers, een eco-architect

– Sponsoren

We staan open voor mensen die zich bij ons willen aansluiten. Dit kan op diverse manieren. Meer informatie hierover vind je in de instroomprocedure, die we je digitaal kunnen toesturen.”

Voor alle vormen van constructieve feedback staan we open.

Heb je iets waarvan je denkt dat dat voor onze groep belangrijk kan zijn: we zijn een open, lerende organisatie en goede tips zijn altijd welkom!

We kunnen elkaar ontmoeten op de volgende open dag: 29 Oktober a.s. in Haren.(GN) Meld je even aan: noordeland@gmail.com

We hebben nu ook een Facebook pagina en en Twitter-account, daar staat nog meer up to date nieuws op!

Hartegroet namens Ecodorp Noordeland,

Nati Visser

~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.