back

Home/Nieuwsarchief/Laatste nieuws

Laatste nieuws

Sinds de laatst nieuwsflits van september 2016 zijn er flinke stappen gemaakt in de concretiseringsfase van onze plannen.

Subsidies:

Echt groot nieuws is dat de provincie Groningen ons 34000 euro en de gemeente Vlagtwedde ons 5000 euro subsidie hebben gegeven waarmee we ons haalbaarheidsonderzoek kunnen vormgeven!

Dank je wel Groningen en Vlagtwedde!

We zijn natuurlijk heel blij met deze subsidies die ook iets zeggen over het enthousiasme van gemeente en provincie voor ons project.

Onderzoeken:

Ook de eigenaren van het oude Avebeterrein in ter Apel, de familie Bouwens en hun rentmeester Fred Hofman met wie alle onderhandelingen plaatsvinden hebben veel geld geinvesteerd om onze gezamenlijke plannen te realiseren. Zij hebben de eerste grote onderzoeken bekostigd. Samen met de omgevingsdienst van gemeente en provincie is na de Quickscan bekeken welke onderzoeken moesten gebeuren en waar die aan moesten voldoen.

De eerste asbestinventarisatie, door Acmaa uitgevoerd, is afgerond. Er moet nog een klein stukje aanvullend onderzoek gebeuren voordat we daar meer over kunnen vertellen. Ook het grote bodemonderzoek van Terra B.V. is bijna klaar. Onze eerste indruk is dat het met de bodemverontreiniging mee gaat vallen. Zodra de uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn volgt een kleine update op deze website.

Het veiligheidsonderzoek i.v.m. de bouwkundige staat van de gebouwen, een onderzoek dat ook voor de gemeente heel belangrijk is, gaat binnenkort starten en uitgevoerd worden door architectenbureau DAAD met wie we eerder hebben samengewerkt.

(Haalbaarheidskring: Susan, Fedde, Nati en Katja)

Samenwerkingsovereenkomst:

Begin dit jaar hebben eigenaren, rentmeester en Noordeland de kooprechten vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin ook al eerste prijsafspraken gemaakt zijn. Deze worden nog mede bepaald door onder andere de saneringskosten. Een mijlpaal waaraan vooral Susan en Katja van der Valk, onze procesbegeleidster van Building Community, veel hebben bijgedragen.

Juridisch financiele kring (JUFI):

Fedde en Rik met Susan en Katja als ondersteuning zijn druk bezig geweest met de begroting en het opstellen van een business- en financieringsplan. Het opzetten van een bedrijfscoöperatie en het doorrekenen van alle plannen en hoe we die gaan financieren is een enorme klus die nog niet helemaal is afgerond.

Belangrijke discussies betreffen hier ook de visievorming rond huizenbezit: we willen de grond vrijkopen maar hoe doen we het dan met huizenbezit/hypotheken/verhuren vanuit een cooperatie of huizen in privé-eigendom? Wel of geen banken inschakelen of een eigen bank oprichten enzovoort.

We zoeken juristen of ervaringsdeskundigen die ons verder kunnen ondersteunen met de meningsvorming en besluitvorming in deze discussies!

De Bouwkring:

Wim, Kenneth, Coen, Fedde en Nati zijn bezig verdere plannen uit te werken met betrekking tot onze huizen. Kenneth heeft een programma van eisen samengesteld waarin onze eerdere afspraken zijn vastgelegd en daar gaat een kavelpaspoort uit voortvloeien voor iedere huizenbouwer waaraan de huizen moeten voldoen.

Coen heeft een prachtige maquette gemaakt van een groter (dorps)huis met een dubbel reciprocaal dak en dit doorgerekend. Ook voor grotere ruimtes kunnen we dus deze constructie toepassen zonder draagbalken in het midden van de ruimte te moeten plaatsen!

Er zijn contacten gelegd met verschillende architecten die offertes hebben aangeleverd om 2 huizenmodellen te gaan doorrekenen en vergunningsklaar te maken zodat we de ontwerpen vast aan kunnen bieden aan de gemeente. In de hoop dat we dus meteen kunnen gaan bouwen als we zover zijn. Ook hierin vliegt Katja met veel praktische aanbevelingen mee met ons.

De LVP kring (landinrichting-voedsel- permacultuur):

Jan Heine, Annemieke, Ishi, Ciska, Ben en Nati zijn bezig het vlekkenplan verder uit te werken en tot een eerste stedenbouwkundig ontwerp te komen voor het terrein. Functies zijn in kaart gebracht, discussies met de hele groep gevoerd over de groepering van de huizen, wegliggingen, plaats en functies van het dorpshuis, tijdelijke en permanente woonplekken enz.

Een programma van eisen wordt ook hier opgesteld, zowel vanuit ons als vanuit de gemeente. Binnenkort gaan we contact zoeken met een stedenbouwkundige en mensen van de gemeente/provincie die dit onderdeel samen met ons verder kunnen/willen vormgeven.

Dus ook als je stedenbouwkundige bent, affiniteit hebt met ecologische permacultuur landscaping en iets wil bijdragen aan een uniek concept: welkom!

Secretariaatskring:

Gerrie en Terra hebben weer veel werk verzet in het beantwoorden van alle mails, het beheren van google drive en het bijhouden van de ledenadministratie. Daarnaast het voorbereiden, agenda’s maken voor en notulen bijhouden van de bewonersdagen waarin Annemieke veel op zich neemt.

Dankzij hun werk blijft alles overzichtelijk en als een goed geoliede machine lopen.

De gemeenschapsvorming kring; (GV)

Gerrie, Terra, Sarah en Nati hebben weer een aantal open middagen verzorgd en de zomerweek is volop in voorbereiding. We zijn blij dat we weer 2 nieuwe aspirantbewoners hebben mogen “inlijven” en er hebben zich veel nieuw geïnteresseerden aangesloten bij de werkkringen waarvan een viertal mensen met veel verve en kwaliteiten al veel bijdragen aan het vormgeven van Noordeland! Onze groep was aan uitbreiding toe en wonderbaarlijk genoeg vinden dan ineens veel nieuwe mensen hun weg naar ons.

Verder is er voor het opschonen van de onderlinge relaties weer een Heart IQ dag geweest met Kirsten die liefdevol en professioneel verschillende gevoelige onderwerpen begeleid heeft en we bekwamen ons meer in deze manier van relateren met elkaar als 1 van de methoden/basishoudingen die we toe kunnen passen/ons eigen kunnen maken.

Ook is er dag met Peter Blok, organisch architect, georganiseerd geweest die ons geinspireerd heeft voor verschillende toepassingen in onze eigen huizen.

De P.R. kring (public relations):

Annemieke, Selinde, Carolien en Anton Worrell zijn bezig een nieuwe website vorm te geven die ook makkelijker te beheren is. Er is een prachtige promo film gemaakt met Sijmen Terwolde en zijn vriendin; hij krijgt nog een kleine aanvulling maar het is nu al een heel mooi document. De bestaande website is verbeterd en facebook is ge-updated. Er is contact gelegd met de RuG en de Hanzehogeschool om de samenwerking te zoeken voor verschillende onderzoeksvragen rond energietransitie die bij ons leven en er is een presentatie gehouden op het ecodorpenfesitval.

En dan wordt er zoveel werk gedaan door mensen die niet zijn genoemd, werk dat ons steunt en veel bijdraagt, waaronder zorg voor de ruimtes waarin we vergaderen (Marga en Ben) koken op de bewonersdagen (Selinde en Annemieke) enzovoort: iedereen heel erg bedankt!

Word je warm van al onze verhalen en voel je een klik met onze visie op leven en werken?

Kom een keer kennis maken op een open dag of meld je aan voor een gesprek. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen, juist in deze fase, financiele bijdragen en deskundigen.

Een hartegroet van alle Noordelanders.

~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creƫren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.