back

Home/Nieuwsarchief/Provincie Groningen kent subsidies toe voor leefbaarheid in Oost-Groningen

Provincie Groningen kent subsidies toe voor leefbaarheid in Oost-Groningen

  Provincie Groningen kent subsidies toe voor leefbaarheid in Oost-Groningen

  De provincie Groningen kent aan vijf projecten in Oost-Groningen een subsidie toe vanuit de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden Oost-Groningen. In overleg met de gemeenten in Oost-Groningen zijn aan vijf projecten, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, subsidies toegekend. Aan het project ‘Een toekomst voor de Meet’ in de gemeente Bellingwedde is 200.000 euro toegekend, aan de revitalisering van Dorpshuis De Tille in Westerlee is 161.000 euro toegekend, in de revitalisering van sportpark Drieborg wordt 55.000 euro geïnvesteerd, de bijdrage aan toekomstbestendig Meeden in de gemeente Menterwolde is 100.000 euro en aan het haalbaarheidsonderzoek Ecodorp in ter Apel is 34.000 euro toegekend.

  Een toekomst voor De Meet (gemeente Bellingwedde) Het dorpshuis De Meet te Bellingwolde wordt gerenoveerd en vernieuwd waarna meerdere functies in het dorpshuis worden gevestigd, waardoor een MFC ontstaat (dorpshuisfunctie, vestiging maatschappelijke organisaties, consultatiebureau, jongerensoos, bibliotheek).

  Revitalisatie Dorpshuis De Tille (Stichting Dorpshuis Westerlee) Realiseren van een centrale ontmoetingsruimte in en rondom het Dorpshuis De Tille. Met een verbouwing en het verduurzamen van het dorpshuis ontstaat een toekomstbestendige plek waar men diverse activiteiten kan ontplooien en waar tevens de Steunstee een plek krijgt.

   Revitalisering sportpark Drieborg (Sportvereniging Drieborg) Door vernieuwing en verduurzaming van het sportpark zal de rol, welke de vereniging nu speelt in het dorp, worden gecontinueerd. De vereniging speelt een cruciale rol als bindmiddel. Dit wordt als zeer belangrijk gezien voor de leefbaarheid in en om het dorp. Resultaten van de revitalisering zijn: een nieuw kleedgebouw en herstel/fysiotherapie ruimte; energiezuinige veldverlichting; nieuwe hekwerken en ballenvangers.

  Toekomstbestendig Meeden (gemeente Menterwolde) Het realiseren van een toekomstbestendig ontmoetingsplek voor en door het dorp Meeden. Een passende en adequate huisvesting voor het primair onderwijs (IKC), dorpshuis en gymzaal in Meeden, waarbij gezamenlijke inspanningsverplichtingen bestaan ten aanzien van de omvang, een rendabele exploitatie, de spreiding van het onderwijsaanbod en de inzet van bestaande gebouwen. Het uitgangspunt is bundeling van voorzieningen, integraliteit en het zoeken van een adequate oplossing voor overbodige gebouwen. Onderdelen van het project zijn: Integraal Kindcentrum (IKC): clustering onderwijs + peuterspeelzaal/opvang & bibliotheekfunctie; onderhoud sportzaal + inkrimpen dorpshuis; verbindings- en ontmoetingsplein Meeden.

   Haalbaarheidsonderzoek Ecodorp (Vereniging Ecodorp Noordeland) Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een Ecodorp in de gemeente Vlagtwedde op het terrein van de oude aardappelzetmeelfabriek in Ter Apel.

Link naar originele artikel
Helaas is de bijbehorende link niet meer actief op de website van dagindaguit.com!

~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.