back

Home/Nieuwsarchief/Werkgroepen/kringen

Werkgroepen/kringen

foto 1

Vanuit de bewoners groeide er een aandachtspunt om de taken die er lagen te verdelen in verschillende kringen. Bedoeling is ook om mensen uit te nodigen zich daarmee te verbinden vanuit hun expertise, buiten de cirkel van de bewoners.

Je kunt het werkgroepen noemen, maar ook cirkel of kring is van toepassing.

Er zijn ontstaan de PR groep, de Juridisch-financiële groep (Jufi), de Bouwgroep,de Gemeenschapsvorming kring(GV), de Schrijf groep, de Lokatie kring, het Secretariaat, de Locatie kring en de Nieuwsbrief werkgroep.

Wat doen ze of wat hebben ze tot nu toe gedaan? En zie het vooral door de ogen van jezelf en waar je je mee verbonden voelt!

 

   JUFI groep (Juridisch Financieel)

 • Welke voorbeelden zijn er qua rechtsvormen voor een ecodorp(inventarisatie), daarna rechtsvorm oprichten.
 • Gesprekken met deskundigen hieromtrent
 • Economisch verkeer in het Ecodorp.
 • Fondswerving, hoe en op wat voor manier kan dat uitbesteed worden en welke rechtsvorm hoort hierbij.
 • Het maken van een voorstel m.b.t. bovenstaande aan de bewonerskring
 

   Bouwgroep

 • Inventarisatie van woon-werk wensen enquête van bewoners , dat als voorstel en inzicht presenteren op de zomer vierdaagse.
 • Brief aan verschillende organisaties/instellingen m.b.t vraag naar stagiaires i.v.m. onderzoek naar o.a. leem/stro bouw. Wij doen dan de begeleiding.
 • Contacten met ecodorp huizen bouwers(prijs, tekeningen, ontwerp)
 

   GV kring (Gemeenschapsvorming)

 • Bezig geweest met nieuwe instroom en de evaluatie daarvan
 • Hoe vorm te geven aan de zomer vierdaagse; wat is belangrijk nu
 • Hoe om te gaan met nieuwe aspirant bewoners, is er een protocol en wat is deze vooral m.b.t. besluitvorming.
 • organiseren van vriendendagen en informatie-middagen
 

   Locatie-kring

 • Het zoeken naar een geschikte locatie voor ons ecodorp
 • Op dit moment in gesprek met gemeente over een locatie, waarin o.a een procesbegeleider nodig is plus aanvragen subsidie hiervoor
 • Het ook uitnodigen en er concreet mee aan de slag met andere aanbod vanuit Drenthe
 

   De schrijfgroep

 • Het schrijven van en redigeren van wat er nodig is vanuit de verschillende werkgroepen
 

   PR groep

 • Website bouwen
 • Logo ontwerpen en huisstijl
 • Visie transparant maken voor website en sociale media
 • Dingen ontstaan vooral omdat iemand daarin een expertise heeft
 • Layout van documenten
 • Nieuwsbrief uitbrengen voor geïnteresseerden
 • Vormgeven en updaten van de website i.s.m. de PRgroep
 

   Secretariaat

 • Het beantwoorden wat er via de mail Noordeland binnenkomt
 • Het delen wat er aan mails binnenkomt naar Bewonerskring, die weer beslist voor welke kring deze informatie het nuttigst is.
     
~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.