back

Home/Nieuwsarchief/On the roll

On the roll

Ondanks (of dankzij) de pittige uitdagingen waar we voor gestaan hebben de afgelopen maanden, volgen positieve ontwikkelingen elkaar nu in rap tempo op en plukken we de vruchten van een breed gedragen bottom-up gevoede organisatiestructuur. We zijn in flow… Op 24 maart zijn we officieel een Vereniging geworden na véél sociocratische rondjes over alle belangrijke zaken die in de statuten vastgelegd wilden worden. Daarmee hebben we nu ook een zakelijke rekening bij de Triodosbank (donaties welkom!) en konden we de Anbi-status aanvragen.

We onderzoeken momenteel welke rechtsvorm het meest gunstig is voor de aankoop van land.

– Noordenveld is afgevallen. Heel nieuwsgierige en welwillende gemeenteraadsleden maar een kleine gemeente met geen plek voor ons initiatief.

– Borger-Odoorn is ook afgevallen. De gemeente heeft na overleg met Anastasiadorp besloten dat 1 ecodorp in hun gebied voldoende is. Maar we worden wel aan alle kanten door hen gesteund. Henk Brink heeft de provincie benaderd en er is een toezegging vanuit de provincie, dat als we bijvoorbeeld een buiten gebruik zijnd recreatieterrein kunnen vinden de provincie positief wil meedenken. Suggesties welkom!

– Rolde: Er is binnenkort een gesprek met gemeente Aa en Hunze over de mogelijkheid tot bestemmingsverandering voor de plek.

Zuid-Oost Groningen: We zijn een paar nieuwe opties aan het onderzoeken. Rond het Avebe terrein liggen de onderhandelingen even stil in afwachting van de overleggen met gemeente/regiobestuur en provincie. Het eerste overleg met de provincie is positief afgerond en wordt naar de bestuurslaag van de gedeputeerden gebracht. De volgende stappen tot uitzondering op mogen bouwen in krimpgebieden ligt op regioniveau. Wordt vervolgd.

Super Goed Nieuws: We hebben (25-5- 2016) bericht gekregen dat we in de 14e tranche zijn opgenomen van de Crisis- en Herstelwet, waarin het Rijk ons heeft aangemerkt als 1 van de duurzame, innovatieve projecten die mogen afwijken van wet- en regelgeving waarmee we in de gemeente Vlagtwedde los van bestaande bouwbesluiten mogen gaan bouwen! Er is een persbericht vanuit het Rijk naar buiten gegaan en we zijn al benaderd door kranten. Synchronisatie (we hadden net die dag een heel positief gesprek met provincie Groningen) en dankbaarheid voor het gedragen worden van ons initiatief leeft. Verder is er de laatste periode hard gewerkt aan het maken van een voor-nadelenbalans van de verschillende locaties, zijn we onze financiële situatie en te ontwikkelen economische activiteiten nog eens goed aan het doorspitten, is het beeld-kwaliteitplan af en zijn er foto’s, folders en visitekaartjes gemaakt.

Cittaslowdag Dat beeldmateriaal gaat ook goed van pas komen op de landelijke Cittaslowdag waarvoor wij door de gemeente Wedde zijn uitgenodigd een presentatie te geven over ons project, de verbanden met het Cittaslow gedachtengoed en de samenwerking met de gemeente Vlagtwedde. Een dag waarop 150 vertegenwoordigers (op bestuurlijk en bedrijfsmatig niveau) van de 8 gemeenten in Nederland die het Cittaslow keurmerk gekregen hebben samenkomen om uit te wisselen en te netwerken.

Kringdagen Op de kringdagen zijn o.a. prachtige en leerzame presentaties gehouden. Door Fedde zijn eerdere presentaties over droogtoiletten, biomeilers, en andere gesloten kringlopen gevolgd door een presentatie over ecologisch verantwoorde waterhuishouding. Wim heeft een presentatie gehouden over de voor- en nadelen van stro-leembouw, kalkhennep-bouw en bouwen met cob en earthbags. Vanuit zijn EDE opleiding een vereiste, vormgegeven op verzoek en onder begeleiding van Noordeland. Ishi, 1 van de grondleggers van de permacultuur in Nederland en ook lid van onze kerngroep heeft een presentatie over permacultuur gehouden.

Uitnodiging nieuwe aspirant-bewoners! Nu de definitieve locatiekeuze heel dichtbij komt, hebben we als groep besloten dat het moment is aangebroken onze vaste bewonersgroep uit te gaan breiden met een aantal nieuwe aspirant-bewoners. Natuurlijk zullen mensen, die eerder in de werkkringen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, uitgenodigd worden te reageren maar ook mensen “van buiten” zijn van harte welkom om uiting te geven aan hun belangstelling hiervoor. Je krijgt dan een informatiepakket toegestuurd waarin verdere ins en outs worden beschreven. We zijn in dit stadium ook echt op zoek naar mensen, die ook het financiële plaatje rond kunnen krijgen dat hoort bij een commitment aan dit project. (15.000 euro instapgeld, geld voor het bouwen van je eigen huisje en een inleg die mogelijk later terugkomt voor de aankoop van de locatie). Ook investeerders die tegen een lage rente geld willen gaan lenen aan ons project, bijvoorbeeld voor de aankoop van de grond of donateurs zijn van harte welkom contact met ons op te nemen via info@ecodorpnoordeland.nl. We willen de mensen die ons volgen verder bedanken voor de hartverwarmende reacties op ons initiatief en de brede interesse die uit de reacties blijkt voor het ecodorp-gedachtengoed.

Aho! Namens Noordeland, Nati Visser

~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.