back

Home/Nieuwsarchief/Onderzoek ecologische bouwwijzen

Onderzoek ecologische bouwwijzen

Ecodorp Noordeland in oprichting heeft mij (Wim Gersteling) gevraagd dit onderzoek te starten, omdat het een belangrijk onderdeel is van de volgende fase van het ecodorp.

De 4 bouwwijzen die ik onderzocht heb: De Stroleembouw: is de bouw met een houten draagconstructie waartussen strobalen als isolatiemuren worden opgestapeld. Kalkhennepbouw: is een houten constructie waarbinnen in een bekisting een kalk/hennepmengsel als isolatiemuur wordt gestort. Cobbouw: is met of zonder een houten constructie waartussen een klei/zand/stro mengsel als muren met de hand wordt gevormd. Earthbagbouw: kan zonder houten constructie waarbij een mengsel met zand/aarde in zakken als muren worden opgestapeld. Je kan bijvoorbeeld een kokerzak gebruiken, die op lengte afgeknipt kan worden.

Ik heb de verschillende bouwwijzen op de volgende onderdelen onderzocht:

  1. .Impact op de omgeving
  2. .Rendement van de energie
  3. .Kosten van het materiaal
  4. .Wat zijn de benodigde zelfbouw vaardigheden?
  5. .Hoe makkelijk /moeilijk is het materiaal te verkrijgen?
  6. .Hoe groot is de mate van duurzaamheid?

Tot slot, vergelijk ik de verschillende bouwwijzen met elkaar op de bovenstaande onderdelen.

In deze nieuwsbrief behandel ik vanwege de lengte van de tekst alleen de strobouw.

De voor en nadelen van de verschillende bouwwijzen. Strobouw: De Impact op de omgeving: laag – matig. Stro is duurzaam dwz. het kan elk seizoen weer opnieuw verkregen worden. Geen afval: stro restjes kunnen worden gecomposteerd, houtresten van de constructie kunnen worden hergebruikt of verbrand in de kachel. Bij de sloop van de woning is de grondstof volledig afbreekbaar. Een nadeel: biologisch geteelde granen, de grondstof van stro, zijn mondjesmaat te vinden. Je moet er even naar zoeken.

Het energie-rendement van strobouw is hoog, dwz. dat er uiteindelijk weinig energie nodig is om een ruimte te verwarmen in vergelijking met de energie die nodig was om de wanden te maken. Bij strobouw is dit het hoogste van de vier onderzochte bouwwijzen. De thermische massa (het vasthouden van warmte in het materiaal) is in dit geval de vrij dunne pleisterlaag van ongeveer 3 cm. Dus die is vrij weinig.

De kosten voor het materiaal kunnen in vergelijking tot de traditionele bouwmaterialen vrij laag zijn, maar het aanbrengen/opbouwen van het materiaal kan alleen maar laag zijn, als je veel zelf of met vrijwilligers kunt doen. Moet je het opbouwen door betaalde krachten laten doen dan zal de prijs niet veel lager zijn dan van een conventioneel huis. De kosten van strobalen liggen op dit moment (2016) op ongeveer 3 euro per stuk.

Zelfbouw kan van gemakkelijk tot moeilijk zijn. In Nederland wordt er meestal met een hout-skelet constructie gewerkt, omdat zonder dat, zelden wordt toegestaan. Deze bouwwijze moet zorgvuldig gebeuren vooral bij de aansluitingen van ramen en deuren. Ook een dak kan met strobalen gemaakt worden, ook als gewelf of koepel. Er is veel vrijheid in vorm (op basis van de afmeting van de strobalen). Veel aandacht is er nodig voor het weren van vocht uit de balen. Het plaatsen van strobalen is redelijk makkelijk, maar het frame voor de wanden en de verdere constructie vereist vakmanschap. Ook het stuken (dwz. de samenstelling mengen, aanbrengen en afwerken) vereist aardig wat ervaring. Daarvoor zijn cursussen te volgen. Reparaties zijn eenvoudig te doen. Er is een groot dakoverstek nodig (minimaal 60 cm) om de wanden te beschermen.

De levering of beschikbaarheid is matig omdat het best moeilijk is om aan goede kwaliteit strobalen te komen. Het kopen van strobalen kan het beste direct bij de boeren gebeuren die het stro zelf geoogst hebben en je kunt controleren of ze vers en vochtvrij opgeslagen zijn. Het vereist wel kennis en ervaring om dat te kunnen beoordelen. Het materiaal om te pleisteren is gemakkelijk te kopen. Leem of klei is vaak alleen op speciale plaatsen beschikbaar en je hebt geluk als de bouwplek toevallig ook die grondsoort bevat die je kunt gebruiken. Kalk en zand zijn verkrijgbaar bij de groothandel of bouwmarkten. Stro is te gebruiken van de strobalen die inmiddels gekocht zijn.

Duurzaamheid: matig – hoog Hoe lang het materiaal stand houdt is afhankelijk van de weersomstandigheden waaronder de strobalen geoogst, opgeslagen en verder verwerkt zijn. Ook de zorgvuldige afwerking en het onderhoud dat regelmatig aan de leem/kalklaag gedaan moet worden speelt hierbij een belangrijke rol.

Wim Gersteling

(Deel 2 van dit onderzoek: Kalkhennepbouw volgt na publicatie in de volgende nieuwsbrief)

~ ~ ~
Agenda
I.v.m. Corona-maatregelen zijn nu geen open dagen gepland.
Bij serieuze interesse om je te verbinden aan ons Ecodorp kun je ons mailen. Dan kijken we of we een afspraak met enkele belangstellenden kunnen plannen. Ook als je op vrijdagen mee wilt werken bij klusprojecten of in de tuin kun je ons mailen. Zodra we nieuwe activiteiten plannen, komt dat hier te staan.
Blijf gezond en tot ziens.
Bewoners Noordeland.

Doe met ons mee!
als werkgroeplid
als aspirantbewoner
als donateur
als investeerder
als expert
als student
Lees hier meer


doneer
handsContact
Mail ons

Bel ons
06-14219722

Bank: Triodos
NL07 TRIO 0212 4455 29
t.n.v. Ecodorp Noordeland


Plant
Anti Spam

Ecodorp Noordeland

een andere manier van leven, werken en samenzijn

Ecodorp Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp in een prachtig natuurgebied in het noordoosten van Nederland. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn.

We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en onze diepere menselijke behoeften en die houdbaar zijn voor de toekomst.

We zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met veel medewerking van de huidige grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk is er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond. Binnen zeer afzienbare termijn wordt het besluit tot aankoop genomen.

Ecodorp Noordeland is verbonden met verschillende internationale netwerken zoals de Permacultuurbeweging en Global Ecovillage Network. We denken dat de oplossingen die elders hun waarde hebben bewezen relevant zijn voor ons en we dragen zelf ook bij aan een open overdracht van kennis.

Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.